Optymiści

Śmiałkowie

Nauczycielki
Urszula Pracz
Anna Kamińska
Godziny pracy grupy 8.15 – 16.15
Gimnastyka
Aleksandra Talar
Środa 9.00 – 9.20
Język angielski
Karolina Skibińska
Czwartek 8.50 – 9.10
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
Poniedziałek 11.15 – 11.35