Nasze przedszkole

Nowoczesny obiekt

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 było jednym z najbardziej wyczekiwanych obiektów na Tarchominie.

Nowoczesny budynek powstał przy ulicy Ceramicznej w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 355.

Przedszkole mieści się w obszernym, piętrowym budynku. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw. W budynku przedszkola znajduje się dziesięć sal dydaktycznych z łazienkami, sala gimnastyczno-rekreacyjna, sala do zajęć integracji sensorycznej, gabinety specjalistów, przestronna szatnia oraz zaplecze gastronomiczne.
Rodzinna atmosfera

Rodzinna atmosfera

Przedszkole Nr 430 to placówka otwarta i przyjazna dla dzieci oraz ich rodziców. Staramy się, by w naszym przedszkolu panowała atmosfera rodzinna, aby dziecko poczuło się bezpiecznie podczas pierwszych dni, a także całego pobytu w przedszkolu. W naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, wszechstronny rozwój, rozbudzanie umiejętności, poczucie wartości, radość. Ważne dla nas jest również wspieranie przedszkolaków w poczuciu własnej wartości, wzbudzanie empatii, tolerancji, otwartości i życzliwości, a także pokazanie im jak czerpać radość z pozyskiwania wiedzy.
Plac zabaw

Plac zabaw

Dzieci mają również możliwość korzystania z nowoczesnego, otoczonego zielenią placu zabaw, wyposażonego w sprzęt rekreacyjno-sportowy, piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie.
Społeczność przedszkolna

Społeczność przedszkolna

Kadra pedagogiczna organizuje swoją pracę tak, by jak najlepiej poznać wychowanków i przygotować je do podjęcia obowiązków szkolnych. Planowanie działań w danej grupie jest tak skonstruowane, by każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych. W naszej placówce społeczność przedszkolną tworzą zarówno dzieci, pracownicy przedszkola oraz rodzice naszych wychowanków. W związku z tym chcemy budować pozytywne, bezkonfliktowe relacje oparte na zaufaniu i ścisłej współpracy pomiędzy tymi grupami.
Praca dydaktyczno-wychowawcza

Praca dydaktyczno-wychowawcza

Praca dydaktyczno-wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r (Dz.U. z 2017r., poz. 356). Realizowane zajęcia prowadzone są poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.

Proponujemy dzieciom udział w koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach pieszych i autokarowych.

Nasze przedszkole uczestniczy i organizuje akcje charytatywne, poprzez które uczy dzieci wrażliwości na potrzeby innych.