Optymiści

Złotka

Nauczycielki
Urszula Zaręba
Weronika Jankowska
Justyna Kacprzyk
Godziny pracy grupy 8.30 – 15.30
Gimnastyka
Aleksandra Talar
Poniedziałek 9.20 – 9.40
Język angielski
Karolina Skibińska
Czwartek 10.40 – 11.00
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
Piątek 11.30 – 11.50